Coperative Gandaki

अन्तर्वार्ता- रेडियो जननी

सहकारी क्षेत्रलाई नियमन गर्ने सवालमा भैरहेका कामहरु बारेमा सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालय गण्डकी प्रदेशका रजिष्ट्रार श्री रमेश घर्तिसंगको कुराकानी ।

https://www.facebook.com/100052286523801/videos/461388935864644/