Coperative Gandaki

सहकारी संस्थाहरुको एकिकरण सम्बन्धी सूचना

श्री नयन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. पोखरा २६ र श्री स्वागत बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. पोखरा १४ बीच एकिकरण सम्बन्धी १५ दिने सूचना ।