लेखापरीक्षण, साधारण सभा र नियमित प्रतिवेदन पठाउने सम्बन्धमा सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालय, गण्डकी प्रदेशबाट प्रदेश क्षेत्राधिकार भित्रका सहकारी संघ/संस्थाहरुलाई जारी गरिएको मार्गदर्शन

कर्मचारी विवरण

 • रोशन अर्याल

  रजिष्ट्रार
 • ईश्वरी ढकाल

  नि. रजिष्ट्रार
 • चोलाकान्त वाग्ले

  शाखा अधिकृत
 • महेशराज पौडेल

  अधिकृत छैठौं
 • तुलसी प्रसाद पौडेल

  अधिकृत छैठौं

सुचना अधिकारी

चोलाकान्त वाग्ले

शाखा अधिकृत मोबाइल नं : ०६१-५९०९५० ईमेल : crogandaki@gmail.com


पोखरा – १७
फाेन : ०६१-५९०९५०
ईमेल: crogandaki@gmail.com
info@coop.gandaki.gov.np
बेव साइट : www.coop.gandaki.gov.np

Copyright © 2021 Office of Co-operative Registrar | Powered By EasySoftnepal